mobile menu

"Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

Janusz Korczak

Cześć,

Jestem Agnieszka

Agnieszka Patynowska terapeutka dysleksja

Nazywam się Agnieszka Patynowska. Jestem terapeutką, pedagogiem, polonistką i germanistką. Prowadzę terapię dysleksji dla dzieci, młodzieży i dorosłych Metodą Warnkego oraz terapię dla dzieci z ryzykiem dysleksji (również tych jeszcze niezdiagnozowanych) wg założeń Metody Krakowskiej. Uczę czytać i wspomagam dzieci w nauce czytania i pisania. Poza tym uczę języka niemieckiego, pomagając zwłaszcza osobom zmagającym się z problemem dysleksji. Zajmuję się również prowadzeniem warsztatów i szkoleń z kompetencji rodzicielskich, takich jak komunikacja z dziećmi, stawianie granic, wspieranie dziecka w wyrażaniu emocji, dziecko w wirtualnym świecie i inne.

book edukacja doświadczenieEdukacja i doświadczenie

Jestem absolwentką Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych i Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Filologicznego na kierunku germanistyka i polonistyka. Skończyłam również oligofrenopedagogikę. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam pracując w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym we Wrocławiu, ucząc języka niemieckiego oraz prowadząc zajęcia kompensacyjno- wyrównawcze dla uczniów z dysfunkcjami edukacyjnymi. Zatem głównym obszarem mojego działania jest nauka języka niemieckiego, nauka czytania oraz terapia dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysortografia)..

megafon Poza pracą

Prywatnie jestem żoną i mamą trzech wspaniałych synów, w tym jednego dyslektyka :). Jako mama i pedagog wiem, jak ważne jest wspieranie prawidłowego rozwoju dziecka od pierwszych chwil jego życia. Rozumiem też niepokój i obawy rodziców, których dziecko nie radzi sobie z tym, z czym jego rówieśnicy nie mają problemu. Dlatego w terapii wykorzystuję doświadczenie zarówno zawodowe jak i osobiste, łącząc profesjonalizm z ciepłem i zrozumieniem. Lubię tańczyć, śpiewać, chodzić po lesie i czytać dobre książki.